آخرین مطالب
:: لینک های جذاب ::


سنگ نبشته بیستون بزرگترین سنگ نبشتهٔ جهان نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار ویکی پدیا دانشنامه ای اینترنتی با بیش از زبان با محتوای آزاد است که با همکاری سنگ نبشته بیستون ویکی پدیا دانشنامهٔ آزاد ویکی نبشته سنگ نبشته بیستون بزرگترین سنگ نبشتهٔ جهان نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار ویک...

منبع : assar-alireza.polister.ir


ادامه مطلب " ویکی نبشته " را بخوانید


برگرفته از چاپ سوم كتاب كتيبه داريوش بزرگ در بيستون از همين نگارنده ستون يكم بند داریوش یکم به پارسی باستان ناموَر به داریوش بزرگ پسر ویشتاسپ همسر آتوسا و داماد خراسان کهن و فرارود ماورا النهر مهد پيدايش و پـرورش زبان دری است ٢٠ میزان مهر ١٣٩٠ خاستگاه زبان پارسي دري و ديدگاه پروفيسور دكتر محمد حس...

منبع : assar-alireza.polister.ir


ادامه مطلب " سنگ نبشته داريوش " را بخوانید


سنگ نبشته بیستون بزرگترین سنگ نبشتهٔ جهان نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار برگرفته از چاپ سوم كتاب كتيبه داريوش بزرگ در بيستون از همين نگارنده ستون يكم بند داریوش شاه گوید تو که از این پس این نبشته را که من نوشتم یا این پیکرها را ببینی مهستی گنجوی یا مَه سَتی گنجه ای یا مِه سِتیِ گَنجَ...

منبع : assar-alireza.polister.ir


ادامه مطلب " نبشته " را بخوانید
برترین ها
موضوعات
برچسب ها